Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Resku

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-opracowanie-i-pilotazowe-wdrozenie-mechanizmow-i-planow-deinstytucjonalizacji-uslug-spolecznych

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Łobeskim – Domem Pomocy Społecznej w Resku Umowę Nr 10/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1 594 598,00 PLN z czego ze środków europejskich  1 343 927,19 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: 01.08.2022 r. – 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

Działanie 1 - Zaprojektowanie i uruchomienie domu treningowo – usamodzielniająco – wspomaganego (DTUW);

Działanie 2 - Opracowanie indywidualnych diagnoz mieszkańców i kandydatów na mieszkańców DPS, wspomaganie w usamodzielnieniu.

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie  Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji usług społecznych

 

AKTUALNOŚCI:

Wizyta studyjna 30 sierpnia 2023 r.

Utworzono dnia 04.09.2023

W dniu 30 sierpnia 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej odbyła się wizyta studyjna którą zorganizowano w ramach realizacji przez Powiat Łobeski – Dom Pomocy Społecznej w Resku projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i panów...

czytaj dalej... na temat: Wizyta studyjna 30 sierpnia 2023 r.

Wizyta studyjna 9 sierpnia 2023 r.

Utworzono dnia 14.08.2023
W dniu 09.08.2023 r. mieliśmy zaszczyt gościć u nas w ramach wizyty studyjnej Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach na czele z Panią Dyrektor Dagmarą Orzech. Spotkanie miało na celu podzielenie się dobrymi praktykami, jakie realizuje Dom Pomocy Społecznej w Resku w...
czytaj dalej... na temat: Wizyta studyjna 9 sierpnia 2023 r.

Wizyta studyjna 3 sierpnia 2023 r.

Utworzono dnia 14.08.2023

W dniu 03 sierpnia 2023 r. mieliśmy zaszczyt gościć u nas w ramach wizyty studyjnej Przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej województwa Kujawsko-Pomorskiego: Dom Pomocy Społecznej w Tonowie, Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach, Dom Pomocy Społecznej w Barcinie, Dom...

czytaj dalej... na temat: Wizyta studyjna 3 sierpnia 2023 r.

GALERIE:

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.