Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Resku

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Łobeskim – Domem Pomocy Społecznej w Resku Umowę Nr 10/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1 594 598,00 PLN z czego ze środków europejskich  1 343 927,19 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: 01.08.2022 r. – 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

Działanie 1 - Zaprojektowanie i uruchomienie domu treningowo – usamodzielniająco – wspomaganego (DTUW);

Działanie 2 - Opracowanie indywidualnych diagnoz mieszkańców i kandydatów na mieszkańców DPS, wspomaganie w usamodzielnieniu.

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie  Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji usług społecznych

 

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.