Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Resku

O nas

 

Dom Pomocy Społecznej w Resku jest jednostką organizacyjną Powiatu Łobeskiego, działającą w formie jednostki budżetowej na mocy Uchwały Nr XL VI/290/06 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 27 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Resku. Zgodnie z decyzją Wojewody Nr 1/2010 z dnia 15 marca 2010 r. Dom Pomocy Społecznej w Resku posiada zgodę na funkcjonowanie na czas nieokreślony.
Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych w którym przebywa 140 mężczyzn, w tym 86 niepełnosprawnych intelektualnie  i 54 przewlekle psychicznie chorych.

Dom świadczy usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837)

Celem domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu oraz działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości.

W logo naszego Domu zawarte są trzy elementy: Dom, otwarte serce oraz skrzydła.
To nie tylko znak graficzny lecz motto naszych działań: stworzyć wszystkim podopiecznym prawdziwy, rodzinny dom, mieć dla nich otwarte serce i prowadzić taki rodzaj zajęć terapeutycznych, które rozwiną, wzbogacą i dodadzą skrzydeł.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.